COACHING

 

 

 

1 VS 1  COACHING 5000RMB/小时

 

 

 


 

 

活动:

一年 COACHING 每月2个小时 1188RMB/月

至少10个学生

 

每个学生都得准备好他的问题,牌谱,或者视频SESSION REVIEW.

我们用DISCORD或者TEAMVIEWER进行分析和解说学生所有的问题。

 

 

 

 

 

 

回到主页