QUIZZ 小测验 

 

 

 

欢迎各位朋友来测试自己的扑克水平! YOYO来问你10个问题,可以考虑一下,难度高!难题多!

想不通?没关系!可以看看下面的两个视频 :Quizz 解说视频, 里面全部答案!

 

恭喜来自台北的R先生,拿到了第一名,得了13分,最多分数16分,到现在还没有人超越了R先生,

你也可以试试, 加油哦!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

                                                                                                                                                                                                                                    

 

  视频 3 QUIZZ 解说 第二部 :                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

       

       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

                 

                                                                                                         

                                               

                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                         回到主页 点这里